وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

وزیر راه و شهرسازی پيش از سفر به روسيه خبر داد: وزیر راه و شهرسازی از برقراری خط اعتباری ۳ میلیارد یورویی روسیه برای توسعه حمل و نقل در کریدور جنوب شمال خبر داد و گفت: در سفر به کشور روسيه قصد داریم تا درباره توسعه حمل و نقل ریلی در ایران و توسعه همکاری‌ها در چهارچوب […]

کمبود ناوگان باری ریلی جدی است

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی از کمبود واگن باری خبر داد و برخی از مشکلات این صنعت را تشریح کرد. دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی از کمبود واگن باری خبر داد و برخی از مشکلات این صنعت را تشریح کرد. دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی از کمبود واگن باری خبر داد و […]

معاون وزیر راه و شهرسازی: توسعه خط ریلی مهمترین اولویت وزارت راه و شهرسازی است

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، توسعه کمی و کیفی خطوط ریلی و اتصال مناطق و شبکه های تولید و حمل و نقل بار به شکبه ریلی را از اولویت این وزارت خانه در سالجاری ذکر کرد. معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، توسعه کمی و کیفی […]