پروژه‌های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی

پژوهش و فناوري درشرکت بهتاش سپاهان

مساله پژوهش و فناوري براي شركت بهتاش سپاهان در دستيابي به افق چشم انداز 1404، موضوعي بسيار با اهميت است. يكي از لوازم كليدي تحقق اهداف بلند مدت و استراتژيك شرکت، دارا بودن نگرش سيستماتيك و فعالانه به مقوله پژوهش و فناوري به عنوان عامل ايجاد كننده مزيت، بهبود دهنده بسياري از فرآيندها، ارائه راه حل در زمينه رفع مشكلات و تنگناهاي عملياتي، كاهنده هزينه‌ها و ايجاد كننده ارزش افزوده است
شرکت بهتاش سپاهان مي‌كوشد تا از طريق ارتباط نزديك با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي كشور بين بخش‌هاي تحقيقاتي، صنعتي و خدمات صنایع ریلی هماهنگي بيشتري ايجاد نمايد.
حمايت از افراد مخترع و مبتكر و استفاده از تجارب ساير كشورها در زمينه تكنولوژي و به كارگيري استعدادهاي بالقوه كشور در ارتباط با ايجاد و انتقال تكنولوژي از جمله‌ي ديگر اهداف و وظايف مهم اين شرکت به شمار مي‌آيد.
پژوهش و فناوري با هدف پشتيباني از خدمات پايدار از طريق تعريف پروژه هاي پژوهشي كاربردي به منظور رفع مشكلات و تنگناهاي عملياتي، افزايش بهره وري، بهينه سازي مصرف انرژي، افزایش سرعت سیر واگن و نظاير آن و به روز نمودن اين فعاليتها در تعامل با پيشرفت علوم و فناوري و كاهش وابستگي به خارج از كشور صورت مي گيرد.
موضوعات پیشنهادی:
بررسی وضعیت حمل بارهای عمده در ایران از طریق ریل دسته بندی آنه فرصت ها وتهدیدها
بررسی وضعیت شرکت های حمل بار ریلی درکشور ترکیه وتکنولوژی های جدید مورد استفاده در این زمینه
بررسی های تکنولوژی های جدید در زمینه ی ردیابی واگن
بررسی تکنولوژی های جدید در زمینه تعمیر ونگهداری واگن باری

برای دریافت فرم ارائه طرح های پیشنهادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید :   http://btsco.ir/wp-content/uploads/2023/01/tarh.pdf

لطفا پس از تکمیل فرم مربوطه به آدرس ایمیل  شرکت ارسال نمایید.