نمایندگیهای سراسر کشور

نمایندگیهای شرکت

نمایندگی های شرکت بهتاش سپاهان در شبکه ریلی کشور

 نام نمایندگیمسئولآدرسشماره تلفن
آبنیلآقای محمدیپیربکران – معدن سنگ آهک031-58211016
زرین شهرآقای حسینیزرین شهر – کارخانجات ذوب آهن اصفهان031-52577182
گل گهرآقای حاج محمدیکیلومتر 55 جاده گل گهر – سیرجان0344-1423359
چادرملوآقای صادقیمعدن چادرملو یزد – طبس 0352-4223743
اردکانآقای صادقیکیلومتر 25 جاده اردکان – نایین0353-2231130
طبسآقای شیبانیجاده یزد – طبس معدن رباط پشت بادام0353-4231019
خوافآقای نظافتتربت حیدریه – شهرستان خواف0532-4229894
بندرعباسآقای احمدیکیلومتر 40 بندرعباس اسکله شهید رجایی 0763-2174030
اهواز آقای مولویایستگاه راه آهن اهوازو میاندشت
کرمان آقای عرب پورایستگاه راه آهن زرند و کرمان
مشهد آقای آرمیون نژادسرخس – ایستکاه راه آهن
بندرامامآقای مولویمنطقه ویژه اقتصادی بندر امام