مراحل احداث

مراحل احداث

احداث کارگاه در سال 1388 در زمینی به مساحت 100 هکتار آغاز شد که طی مدت 3 سال فاز اول آن در نیمه دوم سال 90 راه اندازی شد.