طراحهای توسعه‌ای

طرحهای توسعه ای

برنامه های آتی و طرحهای دردست مطالعه

  1. تعمیرات اساسی و بازسازی کلی واگنهای مسافری
  2. راه اندازی کارگاه تعمیرات چرخ و محور
  3. احداث تاسیسات رفاهی جدید،گسترش سالنهای فعلی به منظور افزایش ظرفیت تعمیرات انواع واگن و ایجاد و گسترش فضای سبز از برنامه های آتی مجتمع صنایع ریلی می باشد.